image/svg+xml
image/svg+xml

Şiddet Türleri ve Alternatif Sağlıklı Davranışlar

Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi ve 12 Aralık 2022 tarihinde Kutlubey Yerleşkesinde, "Şiddet Türleri ve Alternatif Sağlıklı Davranışlar" konusunda Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışması, eğiticiler Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Turhan ve Dr. Öğretim Üyesi Nur Başer Baykal liderliğinde faaliyetler, öğrencilerin aktif katılımalrıyla geçekleştirilmiştir. Etkinliğin son aşamasında, öğrencilerin eğitim hakkındaki görüşlerini paylaşması ile etkinlik sonlandırılmıştır.
  • Sağlık Okuryazarlığı ve Cinsiyet Farklılıkları Webinarı

  • Sağlıklı ve Adaletli Yakın İlişkiler

  • Yakın İlişkilerde Sınırlar Atölye Çalışması

  • Şiddet Türleri ve Alternatif Sağlıklı Davranışlar

  • Öfke Kontrolü Atölye Çalışması Eğitimi

  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

  • Yakın ve Romantik İlişkilerde Sağlıklı İletişim Becerileri Atölye Çalışması

  • Kadına Yönelik Şiddetle Müdahalede Kurumsal Hizmetler

  • Erkeklik: Dominant ve Alternatif Anlatılar

  • Kadına Yönelik Şiddetle Müdahalede Kurumsal Hizmetler