image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 17 Aralık 2017 tarihinde Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Bartın Üniversitesi Rektörlüğünün, rektörlükleri bünyesindeki Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi adının Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 14.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür. Merkezin amacı kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği konularını farklı disiplinler açısından ele alarak kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yerel ve evrensel perspektiften alana katkı sağlamak, iyileştirme projeleri geliştirmek, farkındalık oluşturmak, öneride bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri vermektir.