image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin misyonu kadın ve aile sorunlarını, toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği konularını farklı disiplinler açısından ele alarak kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yerel ve evrensel perspektiften alana akademik katkı sağlamak, iyileştirme projeleri geliştirmek, akademik ve toplumsal farkındalık oluşturmak, öneride bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim ve akademik danışmanlık hizmetleri vermek, bölgeye yönelik kadının bilim, kültür, sanat ve düşünce alanındaki zenginliklerini ortaya çıkarmaktır.