image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Yönetim:

Merkez Müdürü: Prof. Dr. ASLI YAZICI
Merkez Müdür Yardımcısı:  Doktor Öğretim Üyesi Gizem AKCAN
Merkez Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Birgül KOÇAK OKSEV

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Aslı YAZICI (Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ (Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi)
Prof. Dr. Asife ÜNAL (Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Doç. Dr. Sinem TARHAN (Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Birgül KOÇAK OKSEV (Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Doktor Öğretim Üyesi Beyza ÖZTURANLI ŞANDA (Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doktor Öğretim Üyesi Gizem AKCAN (Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)