image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Yönetim:

Merkez Müdürü: Prof. Dr. ASLI YAZICI
Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nur Funda BAŞER BAYKAL
Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURHAN

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Aslı YAZICI (Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Asife ÜNAL (Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Doç. Dr. Sinem TARHAN (Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ÖZTURANLI ŞANDA (Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nur Funda BAŞER BAYKAL (Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURHAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi))
Dr. Öğr. Üyesi Hacer YALNIZ DİLCEN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)