image/svg+xml
image/svg+xml

8 Mart ve Cumhuriyet Döneminde Kadın

KASOM tarafından Doç. Dr. Aytül TAMER TORUN'un, Dr. Öğr. Üyesi Birgül KOÇAK OKSEV'in ve Dr. Öğr. Üyesi Mine DEMİR'in katılımlarıyla "8 Mart ve Cumhuriyet Döneminde Kadın" başlıklı etkinlik gerçekleştirilmiştir.
  • 16 üniversitenin kadın çalışmaları merkezleri iş birliği çalıştayında bir araya geldi

  • “Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları”

  • Stresle Başa Çıkma ve Kaygı Yönetiminde Spor ve Doğru Beslenmenin Önemi

  • Covid-19 ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  • Engellilik ve Kadın Sorunları

  • 8 Mart ve Cumhuriyet Döneminde Kadın

  • "Ben Benim Sen Sensin Hayatımın Neresindesin?"

  • Sivil Toplumda Kadının Yeri Anlatıldı!

  • Çocuklarda Mahremiyet Bilincini Geliştirme Yolları

  • Bartın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı