image/svg+xml
image/svg+xml

Gender Equality Plan (GEP) Çalıştayı Düzenlendi.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı YAZICI'nın yürütücülüğünde Gender Equality Plan (GEP) üzerine Prof. Dr. Birgül KOÇAK OKSEV, Prof. Dr. Asife ÜNAL, Doç. Dr. Ayşe Gül ÇIVGIN, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURHAN, Dr. Öğr. Üyesi Hacer YALNIZ DİLCEN, Dr. Öğr. Üyesi Ferda KARADAĞ, Öğr. Gör. Dr. Ali Vasfi AĞLARCI, Öğr. Gör. Ebru CİRBAN EKREM ve Arş. Gör. Fahriye YARAŞ ELALMIŞ'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda planın temel amaçları, bu amaçlar ışığında belirlenecek hedefler görüşülmüştür. Bu doğrultularda belirlenecek olan hedef kartlarının içeriği hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
  • Gender Equality Plan (GEP) Çalıştayı Düzenlendi.

  • Psikolojik Değerlendirme

  • Dil ve Konuşma Terapisi

  • Uluslararası Kadın Öğrenci Olmak

  • Annelerin ve Çocukların Gözünden Anne Olmak

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

  • Sağlık, Eğitim ve Psikolojik Boyutlarıyla Günümüzde Kadın Çalışmaları

  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kurumsal Hizmetler

  • “Şiddetin Çok Boyutlu Etkileri ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Kadın Çalışmaları Merkezleri İşbirliği Sempozyumu

  • 16 üniversitenin kadın çalışmaları merkezleri iş birliği çalıştayında bir araya geldi