image/svg+xml
image/svg+xml

Erkeklik: Dominant ve Alternatif Anlatılar

Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile “Erkeklik: Dominant ve Alternatif Anlatılar” isimli webinar düzenlendi. 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen etkinlik Moderatör Dr. Öğr. Ü. Zeynep Turhan’ın giriş konuşması ile başlamış ve Dr. Engin Fırat’ın sunumu ile devam etmiştir. Dr. Engin Fırat, toplumsal cinsiyet kavramı, erkeklik ve Türkiye’de erkek olma süreçlerini ikili karşıtlıklar kavramı çerçevesinde aktarmıştır. Erkelik krizinin modern yaşam koşullarıyla birlikte hem erkeklerin hem de kadınların yaşadıkları krizle birlikte nasıl ortaya çıktığına dikkat çekmiştir. Kadın ve erkeklerle ilgili kalıp yargılara vurgu yapılmış ve katılımcılarla etkileşimli alıştırmalar gerçekleştirilmiştir. Etkinlik soru ve cevap kısmı ile sonlandırılmıştır.  

  • Sağlık Okuryazarlığı ve Cinsiyet Farklılıkları Webinarı

  • Sağlıklı ve Adaletli Yakın İlişkiler

  • Yakın İlişkilerde Sınırlar Atölye Çalışması

  • Şiddet Türleri ve Alternatif Sağlıklı Davranışlar

  • Öfke Kontrolü Atölye Çalışması Eğitimi

  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

  • Yakın ve Romantik İlişkilerde Sağlıklı İletişim Becerileri Atölye Çalışması

  • Kadına Yönelik Şiddetle Müdahalede Kurumsal Hizmetler

  • Erkeklik: Dominant ve Alternatif Anlatılar

  • Kadına Yönelik Şiddetle Müdahalede Kurumsal Hizmetler