image/svg+xml
image/svg+xml

Yakın İlişkilerde Sınırlar Atölye Çalışması

19 Aralık 2022 tarihinde Kutlubey Yerleşkesinde, yakın ilişkilerde sınırlar ve hayır diyebilmek konusunda atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışması, eğiticileri Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Turhan ve Dr. Öğretim Üyesi Nur Başer Baykal liderliğinde faaliyetler, öğrencilerin aktif katılımlarıyla geçekleştirilmiştir. Etkinliğin son aşamasında, öğrencilerin eğitim hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır. Toplam dört hafta boyunca devam eden atölye çalışmalarına aktif katılım sağlayan öğrencilere katılım belgeleri verilerek atölye çalışmaları tamamlanmıştır.
  • Sağlık Okuryazarlığı ve Cinsiyet Farklılıkları Webinarı

  • Sağlıklı ve Adaletli Yakın İlişkiler

  • Yakın İlişkilerde Sınırlar Atölye Çalışması

  • Şiddet Türleri ve Alternatif Sağlıklı Davranışlar

  • Öfke Kontrolü Atölye Çalışması Eğitimi

  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

  • Yakın ve Romantik İlişkilerde Sağlıklı İletişim Becerileri Atölye Çalışması

  • Kadına Yönelik Şiddetle Müdahalede Kurumsal Hizmetler

  • Erkeklik: Dominant ve Alternatif Anlatılar

  • Kadına Yönelik Şiddetle Müdahalede Kurumsal Hizmetler